Фокусирани сме на потребите на корисниците, бидејќи среќните и лојални корисници се иднината на вашиот бизнис.

ШТО ПРАВИМЕ

Нашиот тим од професионалци со различни вештини ги надминува предизвиците со кои се соочува вашиот бизнис.

ПРИСТАП
networking

Продуктите и услугите кои се креирани според потребите на корисниците се клучот до стекнување на компетитивна предност. Организираме crowdsourcing настани каде што потенцијалните корисници се вклучуваат во ко-креација на продукти и услуги заедно со компаниите.

Нашиот пристап:

 • Процесот се одвива според принципите на crowdsourcing и open innovation
 • Во главен фокус е Design Thinking методологијата за создавање и креирање на продукти и услуги за потребите на корисниците, како и решавање на комплексни проблеми.
growth (1)

Остварување на соработка со амбициозни компании да растат побрзо и подобро. Едноставната дефиниција за развој на бизнисот ги сумира идеите, иницијативите и активностите насочени кон подобрување на бизнисот. Затоа, ние создаваме ефективни стратегии за развој на бизнисот кои гo максимизираат профитот, генерираат долгорочен раст, го поттикнуваат проширувањето на пазарот и стекнувањето нови клиенти,

Нашиот пристап:

 • Клучна можност за идентификација
 • Тестирање на вистински пазар (B2B и/ или B2C)
 • Креирање на продажен канал
 • Утврдување на ценовната стратегија
 • Идентификација и генерирање на потенцијални клиенти.
line-chart

Имплементација на соодветна стратегија за бизнис раст е неопходно за долгорочен успех на бизнисите. Применуваме кориснички стратегии за раст со цел да го задржиме или развиваме одржливиот раст на вашата компанија. Во зависност од потребите на вашата компанија и целите за раст, создаваме и испорачуваме иновативни стратегии, специјално креирани за вашиот бизнис.

Нашиот пристап:

 • Стратегија за развој на производи,
 • Стратегија за развој на пазарот,
 • Стратегија за пенетрација на пазарот,
 • Диверзификација.
presentation (1)

Примената на go-to-market стратегија ги опфаќа сите функции во една компанија, за да може да се оствари дефинираната цел и да се подготви целата компанија за влез на новиот пазар. Добрата go-to-market стратегија е ефективна само ако започне со прашањето: Што градиме/ креираме и за кого? Имајќи ги предвид потребите на корисниците и корисниците како почетна точка, ние ја поставуваме рамката за идеална GTM стратегија за вашиот бизнис.

 Нашиот пристап:

 • Спроведување на истражување на пазарот и дефинирање на таргет пазари / таргет корисници
 • Позиционирање на производот на пазарот
 • Креирање и извршување на пред-лансирањето и стартување на маркетинг стратегија
 • Услуги со оптимизирана стратегија за лансирање
 • Мулти-канален маркетинг
innovation

Создавање на нови и иновативни решенија заедно со амбициозните компании кои се стремат да обезбедат креативни и ефикасни резултати.
Дигиталната иновација е моќен концепт кој им помага на компаниите во: современо вклучување на нови клиенти и корисници, радикална промена во бизнис перформансите преку дигитална трансформација и поттикнување на креација на нови производи и услуги.

Нашиот пристап:

 • Дефинирање на потребите на корисникот
 • Градење на догорочни односи со корисните
 • Тестирање на изводливоста на бизнис решението
 • Креирање на дигитална иновација
clipboard

Соработка со компаниите да го постигнат својот префериран бизнис резултат: зголемување на бизнис вредноста и намалување на фрикцијата, или издвојување на бизнисот според неговата уникатност и зголемување на конверзијата на клиентите. Оптимизацијата на стапката на конверзии е една од современите маркетинг стратегии што ги подобрува перформансите на веб-страните и перформансите на дистрибутивните канали за да го зголемат бројот на конверзии за производот/ бизнисот.

Нашиот пристап:

 • Зголемување и зајакнување на дигиталното присуство
 • Конвертирање на сообраќајот во клиенти
 • Дизајнирање на нов визуелен јазик кој ќе ја пренесе уникатната предност на потрошувачите и ќе го издвои од конкуренцијата,
 • Мулти-канален дигитален пристап за стекнување нови корисници и повторно ангажирање на постоечки корисници
 • Проширување на дофат на потенцијални клиенти
 • Зголемување на конверзијата, задржување и просечно трошење на потрошувачите.
КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Сакате да соработуваме?

Започни Проект