Мапирање на Македонски стартапи и создавање онлајн стартап платформа

ПРОДУКТ

SEEUTechpark е технолошки парк лоциран во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Македонија. Создаден е со визија за создавање на најпогодни услови кои го стимулираат создавањето на нови стартап компании. Покрај тоа, SEEUTechpark игра силна улога во создавањето на синергии помеѓу новите и постоечките компании. Со тоа се поттикнува растот на воспоставените МСП и стартапите. На долг рок, ќе се постигне крајната цел – создавање на нови можности за работа во регионот и пошироко.

SEEUTechpark во соработка со Solveo имаше цел да создаде македонска база на податоци за стартапи. Бидејќи ова беше многу важен проект, решивме да ја повикаме движечката сила на нашата заедница – иновативните македонски студенти.

Предизвикот беше да се создаде точна база на податоци за македонските стартапи и да се создаде дигитална платформа. Преку создавање на таква платформа студентите ќе им помагаат на македонските претприемачи/ стартапи при вмрежувањето со потенцијални инвеститори и ќе го промовираат нивниот бизнис.

  • Истражување за инспирација: Анализа на стартап еко-системот во Македонија и во светски рамки,
  • Откривање: воспоставување на контакти со локални стартапи и инвеститори за да се дознаат нивните активности и потреби,
  • Креирање на база на податоци: Контактирање на локалните стартапи за потврдување на информациите и креирање на нивни профили.
  • Развивање: Дизајн и развивање на онлајн дигитална платформа со базата на податоци за стартапи.

За време на три – неделниот проект, четири мултидисциплинарни тимови составени од пет учесници заедно со тимот на Солвео и експерти од разни подрачја работеа на креирање на дигитална платформа од најпрецизната база на податоци за македонските стартапи.

Проектот започна со информирање на учесниците во врска со начините на основање на стартап компании и за состојбата на стартап екосистемот во Македонија. По стекнувањето на основното знаење во врска со темата, учесниците се запознаа и интервјуираа различни актери од локалната стартап заедница. Разговараа со претприемачи/основачи на стартапи, инвеститори, како и претставници на локалната асоцијација на стартап заедницата.

РЕШЕНИЕ

Фазата на детална анализа беше со намера да ги информира тимовите за креирање на стратегии и акциски планови за создавање на одржлив бизнис модел кој ќе помогне на Солвео да се развие на глобално ниво. Сите тимови развија иновативни стратегии. Контактираа различни потенцијални партнери и дизајнираа различни дигитални платформи кои ќе го фасилитираат растот на Солвео на регионално и глобално ниво.

Проектот започна со учесниците да добијат подобро разбирање за тоа што значи да се започне со почеток и каква е моменталната состојба на екосистемот во Македонија. По добивањето на ова основно познавање на темата, учесниците беа запознаени со различни актери во локалниот екосистем. Тие добија шанса лично да се сретнат и да разговараат за основачите на стартапи, локалните институционални и ангел инвеститори и локалното здружение за стартување на заедницата.

РЕЗУЛТАТИ
  • 50+ контактирани потенцијални партнери
  • 6 + Истражени нови пазари
  • Развиени се функционалностите на две дигитални платформи
  • 20 целосно анализирани конкуренти
  • Предложени се нови клучни вредности
  • Регионалниот раст започнат од страна на интерниот тим
Share this project