Дизајн и бренд стратегија за лансирање на нова дигитална платформа

ПРОДУКТ

doXteam е водечка компанија за развој на софтвер со седиште во Македонија, која работи со големи претпријатија како Nederman, Swiss Re, IMP Digital, за да испорача cloud-based решенија во нивната секојдневна работа. Следејќи глобални дигитални и технолошки трендови и отвореноста за иновации, компанијата развила и финансирала повеќе глобални дигитални платформи. DoXteam започна со развивање на иновативна платформа: backend-како-сервис, наречена Microtica, која се очекува да го намали времето на програмерот за 90%.

Со речиси финализирана платформа, компанијата имаше потреба од комплетно брендирање и алфа тестирање со потенцијални корисници и клиенти. Крајната цел беше креирање на go-to-market  стратегија, вклучувајќи и вклопување на продуктот на пазарот.

 • Спроведување на истражување на пазарот, анализа на конкурентите и дефинирање на основните вредности.
 • Дефинирање на целниот пазар и потенцијалните корисници
 • Развивање на стратегија за позиционирање и пробив на пазарот
 • Дизајн и брендирање на новиот продукт
 • Развој и дизајн на веб- страница
 • Тестирање на предложените решенија
РЕШЕНИЕ

ИСТРАЖУВАЊЕ

 • 150+ спроведени интервјуа
 • 30+ вклучени експерти
 • Контактирани 10+ компании
 • 90+ откриени конкуренти
 • Дефинирана целна персона

ОСТВАРУВАЊА

 • 4 go-to-market стратегии
 • 4 стратегии за позиционирање
 • Детална анализа на конкурентите
 • Нови пазарни сегменти
 • Тестирање на продуктот
РЕЗУЛТАТИ
 • Компанијата ја промени својата go-to-market стратегија и product market fit
 • Забрзан процес на лансирање
 • Лансирање на лендинг страница
 • Целосно брендиран продукт
 • Идентификација на основните вредности на продуктот врз основа на наодите од истражувањата
 • Активни страници на социјални мрежи: facebook / twitter / linkedin / reddit
Share this project