Go-to-market стратегија за софтвер за авијација

ПРОДУКТ

Airport Briefing е платформа од нова генерација за летови и обука, како и крајна помошна алатка за информирање на секој оперативен авијатор. Со помош на софистициран 3D мотор, Airport Briefing овозможува вистинско брифирање и запознавање. Во согласност со барањата за квалификација на компетентност на аеродромот, ја зголемува способноста на екипажот да ги идентификува оперативните црни дупки, да управува со очигледни и суптилни закани и да создаде јасен ментален модел на животната средина пред да полета.

Во раната фаза на соработката продуктот беше речиси подготвен за пазарот, со оглед на тоа што тимот на Airport Briefing посвети околу 3 години во изградба на висококвалитетен авијациски софтвер. Клучниот предизвик беше успешно да се лансира продуктот на глобалниот пазар. Ова вклучува создавање на целосна мулти-канална ефективна дигитална стратегија. Потоа креирање и извршување на компетентна стратегија за позиционирање со оглед на тоа дека сме фокусирани на глобалниот авијациски пазар и единствено на iPad корисници. Барањата за високо регулирање и сертификација за софтверот за авијација, како и цените на производот, нè предизвикаа да бараме алтернативни решенија. Друг предизвик беше да пронајдеме исклучително специфична целна публика која ќе стане многу рана заедница на пилоти и амбасадори на продуктот.

 • Спроведување на истражување на пазарот
 • Креирање и извршување на мулти-канална дигитална стратегија
 • Дефинирање на целните персони, нивните потреби и однесувања
 • Креирање и спроведување на маркетинг стратегија: пред-лансирање, за време на лансирање и тековно
 • Креирање и спроведување на B2B стратегија.
ПРОЦЕС И СОЗНАНИЈА

Првиот чекор на проектот беше длабоко да се нурне во начинот на размислување на пилотите. Да се откријат скриени клучни сознанија за корисниците за да може да се спроведе ефективна стратегија за позиционирање и да се дојде до првите клиенти. Со дизајнирање и спроведување на високо персонализиран дигитален пристап, успеавме да започнеме со изградба на силна заедница околу производот. Заедница која подоцна ќе стане наш амбасадор и ко-креатор. Airport Briefing беше лансиран во јуни 2018 година, додека преку спроведувањето на нашата стратегија успеавме да стигнеме до 2.500 клиенти од 4 континенти само во првиот месец.

Откако создадовме силна заедница, продолживме со извршување на нашата скалабилна стратегија за раст која ги донесе нашите први 6.000 корисници на iPad и iPhone за помалку од 6 месеци. Преку стабилен процес, го модифициравме нашиот пристап на месечна основа. При тоа одржувајќи силна повеќеканална ефективна дигитална стратегија. Примарна мисија на компанијата е да го претстави Брифингот за аеродромот на разни авиокомпании и да ги интегрира интернационалните аеродроми. Затоа, следниот чекор беше да се фокусираме на изградбата на B2B стратегија и доближување на производот до авионските компании.

РЕЗУЛТАТИ
 • Визуелен дизајн
 • Видео продукција
 • Креирање и спроведување на стратегијата за пред-лансирање и лансирање
 • Создавање слоган
 • 2.500 преземања за еден месец, 6.000 корисници за 6 месеци
 • Спроведување на повеќеканална дигитална стратегија.
Share this project