Маркетинг и веб оптимизација за гигантот на Rich-media адвертајзинг – Adssets

ПРОДУКТ

Нашиот клиент ADSSETS е шведска компанија која ги снабдува клиентите ширум светот со rich media мобилни решенија. На почетокот на 2018 година, компанијата лансираше нова дигитална платформа која му овозможува на корисникот да управува и да создава сопствени онлајн реклами без потреба од дополнителна помош. Иако рекламите со интернет- банери сеуште се популарни кај многу брендови, овој иновативен пристап го прави процесот многу полесен за клиентот и го минимизира времето и напорите кои првично се потребни за креирање на рекламите, како од гледна точка на клиентот, така и од гледната точка на компанијата. Платформата која е наречена Advertising Content Manager, или скратено- ACM, му овозможува на корисникот да создаде целосно приспособен, динамичен дизајн на реклами со висок ангажман, со леснотија и без потреба од стручно знаење. ACM има многу различни функционалности и рекламни формати, кои ќе му дадат предност на брендот пред својата конкуренција, барем кога станува збор за дигитални реклами.

Со производ со таков висок потенцијал на пазарот, ADSSETS сега се соочи со уште еден предизвик. Високата конкурентност во овој сектор, во комбинација со релативно нов производ на пазарот, беа ограничувачки за дигиталното присуство и перформансите на ADSSETS, што значеше дека Солвео мораше да работи брзо и да размислува прагматично. Се фокусиравме на растење на  свесноста за брендот и фокусирање на конкурентните предности на брендот. Главните цели беа да се зголеми дигиталното присуство на производот, како и да се прошири досегот на потенцијални клиенти и да се подобрат перформансите на веб страната, со цел да се создаде пристап кој ќе овозможи подобро корисничко искуство.

  • Подобрување на дизајнот и јазикот на брендот
  • Креирање на мулти- канална дигитална стратегија
  • Спроведување на таргетирана стратегија за раст
  • Подобрување на свеста на брендот и зголемување на ретенцијата.
ПРОЦЕС И СОЗНАНИЈА

Стратегијата што ја користевме може да се расчлени на неколку компоненти, кои се базираат на различни тактики засновани врз потребите на корисниците. Нашиот прв чекор е бреинсторминг со помош Design thinking пристапот, преку што ја изградивме општата стратегија и дефиниравме некои од клучните подобрувања за јазикот на веб-страницата. Во следните месеци ја зголемивме интеракцијата на бренд- корисник преку повеќе канали и успеавме да го зголемиме сообраќајот на веб страната. Преку оптимизација (SEO) ја зголемивме и сè уште ја зголемуваме препознатливоста на дигиталниот бренд, додека надградбите на веб-страницата го подобрија корисничкото искуство. Друга клучна акција беше да се воспостави платформа за следење на корисниците преку која можеме да ја следиме активноста на клиентот и со тоа да ја подобриме стратегијата уште повеќе. Континуирано го прилагодуваме нашиот пристап за да одговара на промените на пазарот и на развојните потреби на нашиот клиент ADSSETS, пратејќи го низ различните фази на раст.

Share this project